Dłoń z banknotem

Ubezpieczenie pomostowe Ubezpieczenie pomostowe to nic innego jak zabezpieczenie nałożone na hipotece nieruchomości. Działa tylko tymczasowo, konkretnie do momentu, aż zostanie naniesiony wpis hipoteki do księgi wieczystej.