Mężczyzna i kobieta przy komputerze

Co to oznacza w kwestii opłat ubezpieczenia niskiego wkładu?… Paragraf 2 omawianego artykułu stanowi, że jeśli jakiś zapis zostanie uznany za „niedozwolone postanowienia umowne”, wówczas nie wiąże on konsumenta, natomiast wiążą go pozostałe zapisy umowne, które za takie klauzule abuzywne uznane nie zostały…wiecej o ,