Koperta z pieniędzmi

Poza tym swego czasu UNWW było często wykorzystywane w celach udzielania bardzo ryzykownych kredytów o wysokim wskaźniki LtV (wartość długu/wartość mieszkania).

Portfel i pieniądze

Pekao SA na przykład oferuje wkład własny 10%, ale tylko tym klientom, którzy chcą zakupić mieszkanie do 80 m2 i tylko w określonych lokalizacjach. Przy pozostałych miejscowościach jest to 15%, a dla nieruchomości powyżej podanej powierzchni 20%.