Biurko

Jest to największa obawa klientów banków. Największym zagrożeniem wydaje się być przegranie sprawy z bankiem, jako że każdy sąd rozpatrując konkretną sprawę bada ją indywidualnie, niezależnie i co ważne, niezawiśle….W związku z tym największa korzyścią z tytułu pozwania banku o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest odzyskanie wszelkich kosztów, jakie poniósł konsument opłacając omawiane ubezpieczenie.