Para rozmawia na zewnątrz

Składając pozew zbiorowy o zwrot składek poniesionych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego poniesiemy niższą opłatę sadową za jego wniesienie…. W jednym z poprzednich artykułów przedstawione zostały informacje dotyczące wniesienia pozwu indywidualnego, w sprawie niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego….wiecej o ,