Zapłata kartą przez zbliżenie

Warto zwrócić uwagę choćby na takie parametry jak ilość kasjerów, stawek PTU, rodzaj klawiatury czy wymiary i waga sprzętu….Rodzaj prowadzonej działalności ma więc niemały wpływ, tak samo jak jej wielkość, a także liczba i usług towaru do zarejestrowania. Urządzenia te mogą reprezentować różną wydajność i możliwości, a im większe potrzeby, tym lepszy sprzęt będzie konieczny.