Pieniądze, kalkulator, długopis na blacie

Klauzule abuzywne mogą dotyczyć w głównej mierze wyliczania obciążenia z tytułu ubezpieczenia oraz okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności poprzez brak jednoznacznych informacji co do okresu trwania UNWW lub braku zasady, iż…