Zachęcamy do zapoznania się z warunkami korzystania z bloga zwrotubezpieczenia.pl

Podstawowe zasady

 • Aby móc kompletnie korzystać z bloga i publikować na nim własne felietony, trzeba przejść bezpłatną rejestrację.
 • Utworzenie konta na stronie zwrotubezpieczenia.pl jest jednoznaczne ze zgodą na zasady określone w statucie.
 • Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z roku 1994. zabronione jest plagiatowanie i przedrukowywanie artykułów, które zostały opublikowane na blogu zwrotubezpieczenia.pl. Pogwałcenie tego zapisu wiąże się z koniecznością zawiadomienia organów ścigania.
 • Użytkownik, który publikuje treści na blogu w pełni za nie odpowiada. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą być wynikiem wykorzystania tekstów dodanych na stronie.
 • Twórca publikacji oświadcza, że posiada zupełne prawa autorskie do artykułu.
 • Treść felietonu nie może pojawić się na innych witrynach ani przed, ani po opublikowaniu ich na zwrotubezpieczenia.pl.
 • Publikacje, które nie spełniają wymagań, mogą być odrzucone przez Administratora i to bez konieczności przedstawiania konkretnych przyczyn odmowy.
 • Na zwrotubezpieczenia.pl obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności właściciela bloga. Internauta ma świadomość, że serwis ten ma styl informacyjno-rozrywkowy, a więc i publikowane na nim treści. Nie są one wskazówkami, poradami, ani tutorialami, jak należy postępować w danych przypadkach. Treści prezentują wyłącznie opinie ich autorów.
 • Administrator witryny zwrotubezpieczenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy wyświetlanych pod artykułami.

Zasady zamieszczania artykułów

 • Treść artykułów musi być poprawna pod kątem wytycznych polskiej ortografii i gramatyki. Teksty, w których jest wiele błędów, mogą zostać odrzucone.
 • Artykuł powinien mieć charakter informacyjno-rozrywkowy. Publikacja powinna być frapująca dla czytelników.
 • Każdy tekst musi być niepowtarzalny, ciekawy i zrozumiały dla internautów.
 • Artykuły publikowane na zwrotubezpieczenia.pl muszą mieć co najmniej 2500 znaków bez spacji.
 • W tekście dopuszcza się możliwość zamieszczenia tylko 1 linka (jako URL lub brand).
 • Treść artykułu i ta na stronach, do których prowadzą odnośniki, nie mogą zawierać informacji niezgodnych z prawem oraz treści dla dorosłych.
 • Każdy felieton powinien być opatrzony fotografią. Zdjęcie nie może łamać wytycznych Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.