Kobieta pije kawę przy komputerze

Klauzule abuzywne, inaczej niedozwolone oznaczają w uproszczeniu postanowienia naruszające w sposób rażący podstawowe prawa kontrahenta będącego zarazem konsumentem. Instytucja ta uregulowana została w art. 385¹ kodeksu cywilnego….Kontrola prowadzona jest w sposób abstrakcyjny, co oznacza, że postanowienia umowne stosowane u danego przedsiębiorcy uznane za niedozwolone nie wiążą wszystkich konsumentów, którzy zawarli tego typu umowy.