sprzedaż samochodu

Czy zwrot ubezpieczenia samochodu po sprzedaży jest zawsze możliwy?

Niezależnie od tego, z jakiego powodu decydujemy się na sprzedaż samochodu, chcemy w ten sposób jak najwięcej zarobić. Oczywiście ceny samego pojazdu nie da się sztucznie podbijać, bo to spowoduje brak zainteresowania ze strony kupujących. Można jednak szukać dodatkowych pieniędzy np. w postaci zwrotu ubezpieczenia. Czy po sprzedaży auta zawsze można taki zwrot otrzymać?

W jakiej sytuacji można otrzymać zwrot OC?

W przypadku zwrotu ubezpieczenia OC (obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), najważniejsze jest postępowanie nabywcy pojazdu. Ubezpieczenie to jest przypisane do pojazdu, a nie do właściciela, co oznacza, że po sprzedaży samochodu polisa OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela. Wobec tego jak uzyskać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC? Otóż nabywca może albo kontynuować umowę ubezpieczenia, albo ją wypowiedzieć. Zwrot składki OC jest możliwy tylko za okres, w którym żadna ze stron nie korzystała z ochrony, a więc od momentu wypowiedzenia umowy przez nabywcę do końca jej obowiązywania. Aby otrzymać zwrot, konieczne jest zgłoszenie sprzedaży pojazdu ubezpieczycielowi, a w przypadku, gdy nabywca wypowie umowę, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zwrócić zbywcy niewykorzystaną część składki​.

Kiedy można starać się o zwrot AC?

W przypadku ubezpieczenia AC (autocasco), sytuacja wygląda nieco inaczej. Polisa AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem i nie przechodzi automatycznie na nowego właściciela samochodu. W momencie sprzedaży pojazdu umowa AC wygasa, a zbywca ma prawo do zwrotu niewykorzystanej części składki za okres pozostały do końca umowy. Oznacza to, że sprzedający otrzyma zwrot proporcjonalny do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Co zrobić, aby otrzymać zwrot ubezpieczenia po sprzedaży samochodu?

Choć zwrot ubezpieczenia po sprzedaży samochodu jest możliwy, nie jest on automatyczny i wymaga podjęcia odpowiednich działań zarówno ze strony zbywcy, jak i nabywcy pojazdu. Ponadto ⁣szczegóły dotyczące możliwości i warunków zwrotu składki mogą różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego zawsze warto zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczeniowej.

Tak jak już wspomnieliśmy, w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, czyli OC, konieczne jest zgłoszenie przez osobę sprzedającą pojazd tego faktu ubezpieczycielowi. Kolejny ruch należy do kupującego, który musi tę umowę wypowiedzieć, jeśli sprzedający chce odzyskać zwrot. Natomiast w przypadku ubezpieczenia AC jest łatwiej, gdyż wystarczy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i poinformować o sprzedaży pojazdu. Ubezpieczyciel powinien dokonać zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia AC.

Z formalnego punktu widzenia, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji związanej ze sprzedażą pojazdu oraz ewentualnym wypowiedzeniem umowy ubezpieczeniowej przez nabywcę. Niezbędne może być również wypełnienie i złożenie wniosku o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej, jeśli jest to wymagane przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Niektóre firmy mogą mieć do tego dedykowane formularze online lub wymagać pisemnego wniosku.

Jak widać, zwrot ubezpieczenia po sprzedaży samochodu jest możliwy, a jego uzyskanie nie jest zbyt skomplikowane, dlatego warto się o to postarać. Jeśli znasz kogoś, kto chce się starać o taki zwrot, to koniecznie podziel się z nim tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.