Mężczyzna liczy pieniądze przy stole

Kiedy i komu przysługuje zwrot prowizji i ubezpieczenia kredytu?

Częstą praktyką przy zaciąganiu kredytu jest decyzja o wykupieniu dodatkowych usług ubezpieczeniowych i zgoda na naliczenie prowizji przez instytucję finansową. Jednak zdarza się, że warunki umowy ulegają zmianie lub zobowiązanie zostaje uregulowane przed planowanym terminem spłaty. Czy w takich przypadkach istnieje możliwość starania się o zwrot prowizji i ubezpieczenia kredytu? Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z tego prawa.

Kto może starać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Chociaż ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, to niektóre osoby z różnych powodów decydują się na tego rodzaju zabezpieczenie. Kredytobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z tej usługi i otrzymać zwrot ubezpieczenia kredytu za pozostały czas nieobjęty ubezpieczeniem. To prawo przysługuje także osobom, które spłaciły zobowiązanie przed wyznaczonym terminem. Częstą sytuacją, kiedy należy się zwrot ubezpieczenia kredytu, jest zmiana warunków umowy, np. gdy następuje skrócenie okresu kredytowania. W przypadku anulowania umowy kredytowej przed jej realizacją kredytobiorca również może ubiegać się o zwrot składki za ubezpieczenie. Zwrot ubezpieczenia kredytu przysługuje także wtedy, gdy znika ryzyko, od którego zobowiązanie zostało ubezpieczone — np. zagrożenie życia lub inwalidztwo.

Kiedy przysługuje zwrot prowizji kredytu?

Podobnie jak w przypadku zwrotu ubezpieczenia kredytobiorca może starać się o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Jeśli kredytobiorca spłaci całą kwotę przed terminem, na który została naliczona prowizja, ma on prawo do zwrotu jej części za niewykorzystany okres kredytowania. Ze zwrotu prowizji bankowej można skorzystać również w przypadku dobrowolnej rezygnacji z kredytu przed jego wykorzystaniem. Podstawą do ubiegania się o zwrot prowizji są również błędy w umowie i niedotrzymanie jej warunków przez bank. W takich przypadkach kredytobiorca może starać się o zwrot nieuzasadnionych kosztów.

Jak starać się o zwrot prowizji i ubezpieczenia kredytu?

Proces ubiegania się o zwrot prowizji czy też ubezpieczenia wymaga uważnego zapoznania się z umową kredytową. W pierwszej kolejności warto skontaktować się z bankiem, aby dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z tego prawa.

Kolejnym krokiem jest skompletowanie dokumentów potwierdzających zasadność ubiegania się o zwrot prowizji czy też ubezpieczenia — m.in. takich jak potwierdzenie spłaty zobowiązania, pismo o rezygnacji z ubezpieczenia, informacja o wprowadzeniu zmian w umowie. Osoba zainteresowana uzyskaniem zwrotu ubezpieczenia lub prowizji musi także wypełnić odpowiedni wniosek. W przypadku pozytywnej decyzji instytucji finansowej środki zostaną zwrócone na wskazane konto.

Zwrot prowizji i ubezpieczenia kredytu jest możliwy w takich sytuacjach jak wcześniejsza spłata zobowiązania, dobrowolna rezygnacja z ubezpieczenia, zmiana warunków umowy czy też ustanie ryzyka ubezpieczeniowego. Zasady dotyczące zwrotu prowizji i ubezpieczenia najczęściej są związane z lokalnymi przepisami prawa i powinny być zawarte w umowie kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.