Mężczyzna przy komputerze

Zwrot ubezpieczenia kredytu po spłacie kredytu czy w czasie jego trwania?

Po spłaceniu zobowiązania finansowego warto złożyć wniosek o zwrot kosztów za ubezpieczenie kredytowe, łączny koszt polisy może sięgać nawet 25% kwoty zobowiązania. Kiedy najlepiej wnioskować o zwrot z ubezpieczenia, w trakcie kredytu czy po jego spłacie? Odpowiadamy.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu

Ubezpieczenia zawiera się po to, by kredytobiorca w razie nagłych wypadków miał zapewnioną ochronę. Banki najczęściej oferują kilka typów ubezpieczeń, oto lista.

Ubezpieczenie na życie

To rodzaj ubezpieczenia, które pozwala na spłatę pozostałej kwoty zobowiązania, w sytuacji nagłej śmierci kredytobiorcy. Rodzina zmarłego może złożyć wniosek do banku o wypłatę świadczenia. Innym wariantem tego ubezpieczenia jest stała kwota wypłacana przez bank rodzinie zmarłego.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Stosuje się je najczęściej w bankach, gdzie wymagane jest tylko 10% wkładu własnego.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie jest ważnie, póki kredytobiorca nie wpisze hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, jeśli dłużnik w tym czasie nie spłaci zobowiązania, następuje zwrot kredytu.

Ubezpieczenie w przypadku inwalidztwa

Jeśli kredytobiorca dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, które sprawi, że nie będzie w stanie wykonywać swojej pracy, a co za tym, nie będzie mógł spłacać kredytu, to ubezpieczyciel przejmuje spłatę kredytu.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Jeśli kredytobiorca zostanie bezrobotny, bank spłaca kilka kolejnych rat. Działa to jedynie w sytuacji, w której kredytobiorca stracił pracę nie ze swojej winy. Z tej opcji mogą skorzystać jedynie osoby, które w trakcie podpisywania umowy kredytowej, były zatrudnione na czas nieokreślony.

Ubezpieczenie nieruchomości

Nieruchomość może zostać objęta ubezpieczeniem w razie ognia, zalania czy innych zdarzeń losowych.

Kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia z kredytu?

Zwrot z ubezpieczenia jest możliwy, jeśli spłacimy zobowiązanie finansowe przed terminem. Podstawą do dokonania zwrotu ubezpieczenia z kredytu jest art. 49 z ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku.

W artykule widnieje zapis, który mówi o tym, że po spłacie zobowiązania, całkowity koszt kredytu powinien ulec obniżeniu o skrócony czas. Odnosi się to do kredytu, ale też do prowizji i innych kosztów związanych z kredytem.

Zwrot ubezpieczenia kredytu po spłacie kredytu czy w czasie jego trwania?

Żeby otrzymać zwrot kredytu, należy najpierw spłacić zobowiązanie przed terminem, potem można złożyć wniosek do banku, powołując się na m.in. art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim.

Zwrot z ubezpieczenia kredytu można także dostać przy dobrowolnej rezygnacji z polisy w trakcie trwania kredytu, jednak nie jest to polecany sposób na odzyskanie pieniędzy z ubezpieczenia. Bank w przypadku rezygnacji z polisy może podwyższyć marżę lub oprocentowanie kredytu, w najgorszych sytuacjach kredytobiorcy grozi nawet zerwanie umowy kredytowej. Może się okazać, że bank będzie potrzebował innego zabezpieczenia kredytu, np. w postaci nieruchomości lub poręczenia osoby trzeciej.

Warto jest nadpłacać kredyt i spłacić zobowiązanie przed terminem, wtedy zwrot z ubezpieczenia może być dla nas opłacalny. Rezygnacja z polisy w trakcie trwania kredytu jest jednak dość ryzykowna.

4 komentarze dla “Zwrot ubezpieczenia kredytu po spłacie kredytu czy w czasie jego trwania?”

  1. Też nie miałam o tym zielonego pojęcia. Ciekawe z ilu jeszcze rzeczy moglibyśmy skorzystać, gdyby tylko ktoś nas o tym poinformował…

  2. Warto skorzystać ze zwrotu ubezpieczenia po spłacie kredytu, ja tak zrobiłam, jak udało mi się spłacić kredyt szybciej i zdziwiłam się, że dostałam całkiem sporą sumkę 🙂

  3. Ja zawsze staram się spłacać swoje zobowiązania wcześniej, przed terminem i wtedy można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia po spłacie kredytu. Warto o tym mówić, bo nie wszyscy wiedzą, że coś im się należy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.