Leżące pieniądze

Zwrot ubezpieczenia kredytu – kiedy się należy, jak obliczyć?

Ubezpieczenie kredytu, choć nie jest bezwzględnie wymagane, często proponowane jest przez bank, jako formę zabezpieczenia. Kiedy można z niego zrezygnować? W jakich przypadkach można liczyć na zwrot nadpłaconych składek z polisy ubezpieczeniowej kredytu?

Ubezpieczenie kredytu – można zrezygnować?

Ubezpieczenie kredytu, niezależnie od tego, jakiego typu, jest nieobowiązkowe. Nie trzeba więc na nie się zgadzać, jak również nie ma przymusu jego kontynuowania, gdy uznamy, że jest nam niepotrzebne. Można z niego zrezygnować w dowolnej chwili, choć zanim podejmie się taką decyzję, koniecznie należy zapoznać się z zapisami umowy, by wiedzieć, na jakich warunkach to zrobić i z jakimi konsekwencjami będzie się to wiązało.

Kiedy należy się zwrot ubezpieczenia kredytu?

Czy rezygnując z ubezpieczenia kredytu, należy nam się zwrot pieniędzy? To zależy, w którym momencie się to robi. Jeżeli zrezygnujemy jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej, a nie wnieśliśmy żadnych opłat, pieniędzy się nie otrzyma, to oczywiste. Gdy podejmiemy decyzję później, na taki zwrot można jak najbardziej liczyć albo w całości, albo z w części. Na zwrot składek polisy ubezpieczenia mogą liczyć także klienci, którzy spłacili swoje zobowiązania finansowe przed terminem, a tym samym skrócili okres trwania ubezpieczenia. Jeszcze jedną sytuacją uprawniającą do zwrotu składek ubezpieczenia jest ta, kiedy klient przenosi umowę kredytową do innego banku, pod warunkiem, że spłaci on całość zobowiązania przed końcem umowy.

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu?

To, ile pieniędzy odzyskamy, będzie zależało od kilku czynników. Na zwrot całości możemy liczyć wówczas, gdy odstąpimy od umowy w ciągu 30 dni od momentu jej podpisania. Tutaj wyliczenia nie są w żaden sposób potrzebne. Bardziej skomplikowanie wygląda to, w momencie, gdy do rezygnacji dochodzi później lub gdy kredyt spłacimy przed terminem. Wówczas zwrotowi podlega nie całość ubezpieczenia, a tylko jego niewykorzystana część. Bierze się pod uwagę to, ile czasu minęło, a także ile jeszcze miało trwać ubezpieczenie, gdyby nic nie uległo zmianom. Składkę oblicza się jedynie za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jak ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Żeby odzyskać pieniądze w ramach niewykorzystanego czasu ochrony ubezpieczenia, trzeba będzie w pierwszej kolejności wysłać wniosek o rezygnacji, a w następnej przekazać pismo z prośbą o zwrot pieniędzy. Dokumenty te przekazuje się do banku, a nie do ubezpieczyciela. Konieczne będzie przy tym wskazanie wszystkich niezbędnych informacji, a oprócz danych osobowych trzeba przedstawić także numery umowy kredytowej i ubezpieczeniowej, sposób, w jaki ma być zwrócona należność, numer konta bankowego, data zawarcia umowy, okres trwania, a także datę spłaty kredytu oraz własnoręczny podpis kredytobiorcy. Na zwrot pieniędzy zazwyczaj czeka się od 14 do 30 dni.

Zwrot ubezpieczenia kredytu a praktyka banków

Banki mogą bardzo różnie podchodzić do kwestii umów ubezpieczeniowych przy kredytach, także jeżeli chodzi o sposób ich zwrotów. Niektóre z nich np. składki na ubezpieczenie naliczają miesięcznie, wówczas w momencie rezygnacji, przestają być pobierane i nie trzeba nic zwracać. Inne wykorzystują metodę liniową, i gdy klient rezygnuje z ochrony, oddają składki niewykorzystane. Niektóre placówki przy rezygnacji z ubezpieczenia podnoszą opłaty, by wyrównać straty, a inne zezwalają na rezygnację bez żadnych konsekwencji. Czasami zapisy w umowach uwzględniają z kolei, w którym momencie można zrezygnować z ubezpieczenia, by uniknąć opłat.

2 komentarze dla “Zwrot ubezpieczenia kredytu – kiedy się należy, jak obliczyć?”

  1. Drodzy Państwo,
    cieszę się, że wreszcie trafiłam na tak rzetelny i wyczerpujący artykuł. Wreszcie znalazłam odpowiedzi na wszystkie intrygujące mnie pytania, np. te odnośnie do tego jak się ubiegać o zwrot i jak banki do tego podchodzą.
    Dziękuję serdecznie!

  2. Zawsze nie potrafiłem obliczyć zwrotu ubezpieczeniowego… Mam nadzieję, że to mi pomoże, bo jak zapytałem się w banku to baba i wykładała teorie o tym i nic nie zrozumiałem…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.