Przekazanie dokumentu

Żeby zrezygnować z ubezpieczenia, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do banku, w którym ma się kredyt….W zdecydowanej większości chodzi oczywiście o dodatkowy zarobek dla banku, ale czasami jest to korzystne rozwiązanie. Bywają też sytuacje, gdy banki wymuszają ubezpieczenie, np. od zgody na taką umowę zależne będzie, czy uzyska się kredytowanie.

Kobieta wypełnia dokument

Co więcej sądy coraz przychylniej spoglądają na klientów banków, jako na konsumentów, którzy są zdecydowanie słabszą stroną umowy kredytowej z bankiem, przez co są również bardziej narażeni na wszelkie nieprawidłowości ze strony owych banków….Zważywszy na fakt, że niejednokrotnie klienci banku mają do odzyskania kwoty sięgające kilkunastu tysięcy złotych, pozwanie banku w kontekście zwrotu pobranych opłat z tytuły ubezpieczenia niskiego wkładu jest opłacalne i przynosi spodziewane efekty.

Mężczyzna i kobieta przy komputerze

W następstwie uznania takowych zapisów za klauzule abuzywne, banki nie mogą żądać od konsumentów uiszczania w/w opłat, a już pobrane powinny być przez bank zwrócone na każde żądanie klienta, który jest stroną umowy o kredyt….W przypadku powództwa klienta banku o zwrot opłat związanych z ubezpieczeniami niskiego wkładu ciężar dowodu, iż postanowienie dotyczące tego rodzaju ubezpieczenia nie zostało uzgodnione indywidualnie jest stosunkowo prosty do udowodnienia, jako że banki z

Monety na tle zegara

Za przykład stosowanych przez banki klauzul abuzywnych stosowanych w przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu własnego może posłużyć postanowienie umowy kredytowej zawieranej przez mBank S.A.: „Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi…Jednym z przypadków stosowania klauzul niedozwolonych w umowach konsumenckich są umowy kredytów zabezpieczone ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego zawierane przez bank z kredytobiorcą.