Prawnicy

Pierwszym, jakże ważnym problemem związanym z ubezpieczeniem niskiego wkładu proponowanym przez banki podczas przyznawania kredytu hipotecznego na zakup mieszkania jest fakt, że stronami uposażonymi w tymże ubezpieczeniu jest bank oraz instytucja ubezpieczeniowa…Po drugie banki z reguły nie informowały konsumentów o jakichkolwiek warunkach omawianego ubezpieczenia niskiego wkładu, nie dając możliwości wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, rodzaju ubezpieczenia, kwoty ubezpieczenia itp.

Mężczyzna i kobieta przy komputerze

W przypadku powództwa klienta banku o zwrot opłat związanych z ubezpieczeniami niskiego wkładu ciężar dowodu, iż postanowienie dotyczące tego rodzaju ubezpieczenia nie zostało uzgodnione indywidualnie jest stosunkowo prosty do udowodnienia, jako że banki z…W następstwie uznania takowych zapisów za klauzule abuzywne, banki nie mogą żądać od konsumentów uiszczania w/w opłat, a już pobrane powinny być przez bank zwrócone na każde żądanie klienta, który jest stroną umowy o kredyt.