Mężczyzna piszący wniosek

Pozew indywidualny w postępowaniu przeciwko bankom – ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w ostatnich miesiącach budzi znaczne zainteresowanie konsumentów. Wiele osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób można odzyskać bezprawnie pobrane składki ubezpieczeniowe.  Banki niechętnie zgadzają się na ugodę w tej sprawie, w związku z tym kredytobiorcy często pozostaje jedynie postępowanie sądowe.  Decyzja o wniesieniu pozwu przeciwko bankowi rodzi kolejne pytanie. Czy lepiej wnieść pozew indywidualny czy grupowy? Poniższy artykuł przedstawi zalety wniesienia do sądu pozwu indywidualnego w sprawie o zwrot ubezpieczenia kredytu.

Po pierwsze, postępowanie rozpoczęte w skutek wniesienia pozwu indywidualnego jest znacznie szybsze. Dotyczy to zarówno skonstruowania samego pozwu jak i samego postępowania prowadzonego przez sąd. Przewlekłość procesów grupowych spowodowana jest czasem potrzebnym na zebranie odpowiedniej ilości osób niezbędnych do wniesienia pozwu grupowego. Problemem jest również bardziej złożona, a co za tym idzie czasochłonna konstrukcja pozwu grupowego.

Dodatkowo w skutek bardziej sformalizowanego charakteru pozwu grupowego dochodzą dodatkowe czynności sądowe. Chodzi tu między innymi o weryfikację czy istnieje możliwość rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym, zdolności wszystkich osób do uczestniczenia w tym postępowaniu, oraz o dokonaniu ogłoszeń o wszczęciu postępowania grupowego.

Kolejną zaletą wniesienia postępowania indywidualnego jest możliwość efektywnego złożenia wniosku o zabezpieczenie powództwa wnoszonego przez kredytobiorcę, poprzez zawieszenie obowiązku zapłaty przyszłych składek na czas trwania postępowania. W postępowaniu indywidualnym sąd ma tydzień na rozpatrzenie takiego wniosku.  W przypadku pozwu zbiorowego, a więc dużej ilości wniosków, dla wielu osób rozpoznanie takiego wniosku może okazać się całkowicie bez znaczenia, bowiem nierealne wydaję się zachowanie przez sąd jednotygodniowego terminu.

Trzeba również wziąć pod uwagę indywidualność sprawy. Wnosząc pozew indywidualny sąd skupi się na indywidualnych przesłankach dotyczących jednej, konkretnej sprawy. W postępowaniu grupowym nie będzie w praktyce możliwe załatwianie tak zwanych spraw specyficznych.

Można także przypuszczać, że w przypadku pozwu zbiorowego sąd będzie znacznie bardziej zachowawczy, a przecież przede wszystkim zależy nam na czasie i zabezpieczeniu przyszłych roszczeń ponoszonych na rzecz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Nie należy jednak oceniać postępowania grupowego z góry negatywnie. Postępowanie rozpoczęte w skutek wniesienia pozwu zbiorowego również posiada pewne zalety. Zostaną one opisane w osobnym artykule.

jeden komentarz dla “Pozew indywidualny w postępowaniu przeciwko bankom – ubezpieczenie niskiego wkładu własnego”

  1. Nie lepiej zrobić pozew zbiorowy? Indywidualny jest dla cieniasów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.