Para rozmawia na zewnątrz

Pozew zbiorowy w postępowaniu przeciwko bankom – ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

W jednym z poprzednich artykułów przedstawione zostały informacje dotyczące wniesienia pozwu indywidualnego, w sprawie niesłusznie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Czas zatem przedstawić zalety dochodzenia roszczeń za pomocą pozwu zbiorowego.

Po pierwsze pozew zbiorowy to niższe koszty. Składając pozew zbiorowy o zwrot składek poniesionych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego poniesiemy niższą opłatę sadową za jego wniesienie. W przypadku pozwu zbiorowego wartość opłaty stanowi 2% wartości pojedynczego żądania, dla porównania w postępowaniu indywidualnym opłata ta wynosi 5%. Ta z pozoru niewielka różnica w ogólnym rozrachunku może nabrać szczególnie istotnego znaczenia.

Pozew zbiorowy to również niższe koszty obsługi prawnej. Teoretycznie wynagrodzenie pobierane przez kancelarię z tytuły prowadzenia sprawy powinno rozłożyć się na wszystkich uczestników pozwu. Niestety nie można mieć co do tego pewności, bowiem może okazać się, że wyspecjalizowana w tej dziedzinie kancelaria prawna będzie oferować podobne stawki w sprawach dotyczących pozwu indywidualnego co w pozwie zbiorowym.

Kolejną zaletą uczestnictwa w pozwie zbiorowym jest jednolitość rozstrzygnięcia dla wszystkich jego uczestników. W ten sposób jesteśmy w stanie uniknąć rozczarowania składając pozew indywidualny, w sprawie która tylko z pozoru stanem faktycznym łudząco przypominała sprawę w której już zapadł pozytywny wynik. Należy bowiem pamiętać, że sąd każdy pozew indywidualny ocenia odrębnie, posiłkując się jedynie przyjęta wcześniej wykładnią.

Instytucja pozwu zbiorowego to również minusy. Główną rolę odgrywa tu czas rozpatrywania pozwu zbiorowego. Ze względu na znaczną ilość uczestników i ogrom materiału wydłuża się czas rozpatrzenia pozwu przez sąd.

W stosunku do pozwu indywidualnego, pozew zbiorowy charakteryzuje się również dodatkowymi przesłankami formalnymi, jakie musi spełniać aby uznanym przez sąd.

Podsumowując, to co musimy pamiętać w przypadku pozwu zbiorowego dotyczącego zwrot składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego:

  1. Niższe koszty postępowania związane z kosztami postępowania sądowego oraz obsługą prawna świadczoną przez kancelarię.
  2. Jednolite rozstrzygnięcie dla wszystkich uczestników pozwu zbiorowego.
  3. Trudniejsze do spełnienia wymogi formalne pozwu.
  4. Dłuższy czas rozpatrywania sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.