Monety na tle zegara

. (…) oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji”. mBank S.A. przegrał sprawę w SOKiK (wyrok z dnia 24 sierpnia 2012 r. sygn. akt XVII AmC 2600/11), a klauzula uznana została