Segregator, kalkulator, długopis

Ponadto kredytobiorca został wyłącznie zobowiązany do opłacenia stosownych składek, których sposób wyliczenia wysokości notabene nie jest mu znany….W związku z przytoczonym przykładem jeśli kontrahent będący konsumentem nie miał dostępu do zapisów umowy ubezpieczenia, nie została mu przedstawiona metoda wyliczenia składki, termin trwania umowy, czy też zdarzenia objęte zakresem ubezpieczenia to z wysoką