Brelok w kształcie domu z kluczem

Każdy, kto stara się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, domu czy na budowę, aby uzyskać pieniądze z banku, musi dodatkowo wyłożyć także odpowiednią kwotę wkładu własnego….Jeżeli klient nie ma tylu pieniędzy i brakuje mu do osiągnięcia tej kwoty, bank może zgodzić się na kredyt, pod warunkiem, że klient wyrazi zgodę na dodatkowe ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego.