franbki-szwajcarskie

Oprocentowanie obliczane jest w zależności od stawki LIBOR+marża. Wszelkiego rodzaju rozliczenia pomiędzy kredytobiorcą a wierzycielem dokonywane są na podstawie kursu walut z dnia zawarcia umowy kredytowej.