franbki-szwajcarskie

Kredyt frankowy, choć początkowo kuszący, z biegiem czasu stawał się coraz bardziej kłopotliwy dla wielu kredytobiorców. Wynikało to m.in. z rosnącego kursu tej waluty i trudnościami ze spłatą raty. Czy

Ludzie ściskający sobie dłonie

Czym jest i na czym to polega? Czym jest UNWW? Mówiąc w skrócie, UNWW, czyli ubezpieczenie nieskiego wkładu własnego, to zabezpieczenie dla banku, które pokrywa część brakującego wkładu do kredytu hipotecznego.