Koperta z pieniędzmi

Składki ubezpieczenie niskiego wkładu własnego spłaca się jednorazowo lub w ratach doliczonych do kosztu kredytu. O odzyskanie należności można ubiegać się maksymalnie do 10 lat po spłaceniu każdej z rat z osobna. ubezpieczenia i bankowość w