Koperta z pieniędzmi

Jak odzyskać UNWW?

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW), jest często wymagane przez banki, gdy klient ubiegający się o kredyt hipoteczny nie posiada oszczędności w odpowiedniej wysokości. Płaci się wówczas dodatkowe ubezpieczenie, które jest pobierane do brakującej kwoty. W niektórych przypadkach można je jednak odzyskać.

Czym jest UNWW?

UNWW to inaczej Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego, czyli specjalna polisa ubezpieczeniowa, która skierowana jest do klientów nieposiadających odpowiednich oszczędności. Obecnie minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym wynosi 20% (w niektórych bankach jest to 10%), które kredytobiorca wykłada z własnej kieszeni. Jeżeli nie ma tyle pieniędzy i do minimalnego progu brakuje mu kilka procent, bank może zaproponować polisę ubezpieczeniową. Pokrywa ona brakującą sumę i jest spłacana przez określony czas, do momentu uzyskania niezbędnego minimum wkładu własnego.

Kiedy można odzyskać pieniądze z UNWW?

Z założenia ubezpieczenie niskiego wkładu miało być pomocne dla klientów, którzy nie byli w posiadaniu odpowiedniej ilości gotówki, w praktyce, bardzo często, ten typ ubezpieczenia jest wykorzystywany przez banki, w celu pobieranie dodatkowych pieniędzy. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że umowa jest napisana nieprecyzyjnie i niejednoznacznie, klient nie wie więc dokładnie, na czym polega i jakie są jej rzeczywiste warunki. Poza tym swego czasu UNWW było często wykorzystywane w celach udzielania bardzo ryzykownych kredytów o wysokim wskaźniki LtV (wartość długu/wartość mieszkania). Dziś nie jest to już tak często spotykane, klienci jednak mają prawo do tego, by ubiegać się o zwrot należności, jeżeli udowodni się naruszenie umowy i bezprawne naliczenie składek ubezpieczenia.

Klauzula abuzywna przy UNWW

Klauzula abuzywna to pojęcie, które ostatnimi czasy bardzo często pojawia się przy wielu różnych dyskusjach. Mówiąc w skrócie, jest to zapis w umowie, także kredytowej, który jawnie narusza interesy konsumenta, tworząc pozoru ochrony, a w rzeczywistości działając jedynie na korzyść własną (banku). Samo ubezpieczenie jest jak najbardziej prawnie dozwolone, istotne będzie jednak to, co zawarte jest w umowie. Trzeba też pamiętać, że UNWW ma chronić nie klienta, a bank. Słowo „ubezpieczenie” jest więc też mylące, ponieważ dla klientów może być to równoznaczne z ochroną ich, a nie kogo innego.

Jak odzyskać UNWW?

Składki ubezpieczenie niskiego wkładu własnego spłaca się jednorazowo lub w ratach doliczonych do kosztu kredytu. O odzyskanie należności można ubiegać się maksymalnie do 10 lat po spłaceniu każdej z rat z osobna. Innymi słowy, w ten sposób można odzyskać albo całość, albo tylko część pieniędzy, w zależności od tego, kiedy staramy się o zwrot. Żeby jednak w ogóle ubiegać się o pieniądze, trzeba złożyć wniosek do banku. Jeżeli ten odmówi, można wnieść pozew do sądu. Oczywiście tutaj trzeba przedstawić dowody, z których wynika, że naliczone i pobrane składki były bezprawne i związane z wykorzystaniem klauzuli abuzywnej. Można ubiegać się o to indywidualnie lub decydując się na pozew zbiorowy. Obecnie sądy dość przychylnie patrzą na tego typu sytuacje, a w zdecydowanej większości, stroną przegraną są banki.

Co jest potrzebne do odzyskania UNWW?

Potrzebne będzie przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, by sąd mógł je przejrzeć. Chodzi tutaj przede wszystkim o skan czy kopię umowy kredytowej, aneksy do umowy, które związane są z ubezpieczeniem od niskiego wkładu, a także potwierdzenie spłaty składek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.