franbki-szwajcarskie

Przez bardzo długi czas tzw. frankowicze byli pozostawieni sami sobie i musieli spłacać horrendalnie wysokie raty kredytu….Wynikało to m.in. z rosnącego kursu tej waluty i trudnościami ze spłatą raty. Czy można w jakiś sposób zniwelować skutki takiego „niewygodnego” zobowiązania? Czym jest odfrankowienie kredytu? Dlaczego odfrankowienie kredytu jest możliwe?

Kobieta wypełnia dokument

Pierwszym krokiem jest zebranie potrzebnej dokumentacji związanej z podpisaniem umowy kredytowej oraz wszelkich dokumentów, które będą pomocne do ustalenia kwoty pobranych rat na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz dat, w których owe raty zostały pobrane…Postępowanie o odzyskanie nienależenie pobranych rat jest stosunkowo proste, nie mniej wymaga sporej wiedzy merytorycznej w tym zakresie, dlatego też dobrym sposobem na jego przeprowadzenie jest przekazanie sprawy profesjonalnemu prawnikowi, który dodatkowo

Koperta z pieniędzmi

Składki ubezpieczenie niskiego wkładu własnego spłaca się jednorazowo lub w ratach doliczonych do kosztu kredytu. O odzyskanie należności można ubiegać się maksymalnie do 10 lat po spłaceniu każdej z rat z osobna.