franbki-szwajcarskie

Przez bardzo długi czas tzw. frankowicze byli pozostawieni sami sobie i musieli spłacać horrendalnie wysokie raty kredytu….Wynikało to m.in. z rosnącego kursu tej waluty i trudnościami ze spłatą raty. Czy można w jakiś sposób zniwelować skutki takiego „niewygodnego” zobowiązania? Czym jest odfrankowienie kredytu? Dlaczego odfrankowienie kredytu jest możliwe?

Kbieta pracuje przy komputerze

Są to z reguły takie aspekty jak: niedotrzymanie ustaleń wynikających z umowy z bankiem, (na przykład przekazanie środków pieniężnych na inny cel niż wskazany w umowie), czy też zaległości w spłacie rat kredytowych….„frankowicze”, którzy decydują się pozwać bank ze względu na nieprawidłowe obliczanie spreadu walutowego czy też osoby, pozywające bank za nienależne pobranie rat z tytułu opłat ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Ręka z ziemią i rosnącą rośliną

Jeżeli jesteśmy w stanie co miesiąc odkładać pewną sumę, to damy radę też ze spłatą rat kredytu. Minusem jest fakt, że to bardzo czasochłonne….Po pierwsze ma się dodatkowy wydatek co miesiąc i nawet jak dostaniemy kredyt, to będziemy spłacać więcej niż tylko jedną ratę, a to spore obciążenie.

Koperta z pieniędzmi

Składki ubezpieczenie niskiego wkładu własnego spłaca się jednorazowo lub w ratach doliczonych do kosztu kredytu. O odzyskanie należności można ubiegać się maksymalnie do 10 lat po spłaceniu każdej z rat z osobna.