Ręka z ziemią i rosnącą rośliną

Jeżeli jesteśmy w stanie co miesiąc odkładać pewną sumę, to damy radę też ze spłatą rat kredytu. Minusem jest fakt, że to bardzo czasochłonne….Po pierwsze ma się dodatkowy wydatek co miesiąc i nawet jak dostaniemy kredyt, to będziemy spłacać więcej niż tylko jedną ratę, a to spore obciążenie.

Kbieta pracuje przy komputerze

Są to z reguły takie aspekty jak: niedotrzymanie ustaleń wynikających z umowy z bankiem, (na przykład przekazanie środków pieniężnych na inny cel niż wskazany w umowie), czy też zaległości w spłacie rat kredytowych….„frankowicze”, którzy decydują się pozwać bank ze względu na nieprawidłowe obliczanie spreadu walutowego czy też osoby, pozywające bank za nienależne pobranie rat z tytułu opłat ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Kolorowe parasole

Znacznie rzadziej dochodzi do tego później, na przykład po kilku miesiącach płacenia kolejnych rat. Warto przy tym czytać dokładnie umowy, ponieważ każdy bank może do tego tematu podchodzić inaczej i rezygnację rozpatrywać w inny sposób.