Kalkulator i pieniądze

Jak odzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie, choć często wymagane przez banki, nie jest obowiązkowe i klient ma prawo do rezygnacji z niego, jeżeli uzna to za najlepsze rozwiązanie. W takich przypadkach musi on jednak spełnić określone wymagania i formalności. Jakie?

Ubezpieczenie kredytu – czym jest?

Warto zacząć od wyjaśnienia tego, czym właściwie jest ubezpieczenie kredytu. Mówiąc najprościej, to forma dodatkowego zabezpieczenia dla banku, w razie gdyby kredytobiorca w jakichś przyczyn stał się niewypłacalny (stracił pracę, zdrowie, życie), albo gdyby doszło do uszkodzenia mienia (ubezpieczenie nieruchomości). To także, o czym nie należy zapominać, dodatkowe źródło pieniędzy dla instytucji finansowej. W przypadku samych kredytobiorców najczęściej mają one zapewnioną ochronę, gdyby coś się wydarzyło, co pozwoli im na uniknięcie poważnych konsekwencji.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Nie, nie jest i żadne przepisy prawa tego nie regulują. Banki mogą wymagać ubezpieczenia, ale klienci nie muszą się na nie zgadzać, tak samo jak mają prawo do zrezygnowania z polisy w dowolnym momencie. Z założenia powinno być to przede wszystkim indywidualną decyzją każdego kredytobiorcy.

Kiedy można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

O zwrot ubezpieczenia kredytu najczęściej mogą ubiegać się osoby, które dokonały spłaty zobowiązania przed terminem. Można się o to starać także wówczas, gdy dobrowolnie zrezygnuje się z polisy, a także wówczas, gdy dojdzie do wypowiedzenia umowy ze strony banku. Wiele będzie też zależało od tego, jak składka na ubezpieczenie została naliczona. Jeżeli była to jednorazowa zapłata, bank musi oddać pieniądze za okres ochrony niewykorzystanej. Gdy ubezpieczenie płaciło się ratami, także można odzyskać zwrot, a instytucja finansowa musi dokonać odpowiednich wyliczeń.

Jak odzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jeżeli nastąpiła jedna z sytuacji opisanych wyżej, wówczas możemy ubiegać się o zwrot całości lub części ubezpieczenia zgodnie z konkretnymi obliczeniami. W pierwszej kolejności należy jednak złożyć odpowiednie pismo do banku, czyli wypełniony wniosek ze wszystkimi informacjami. Co istotne – składa się ten dokument w instytucji finansowe, a nie u ubezpieczyciela. Należy przedstawić tak podstawowe dane jak PESEL, numer dowodu osobistego, a także serię oraz numer polisy ubezpieczeniowej i numer umowy kredytowej. Konieczne będzie także wskazanie, na jakie konto mają zostać przelane pieniądze.

Pieniądze mogą zasilić nasze konto osobiste lub trafić na kontro kredytowe, tym samym zmniejszając saldo pozostałego zadłużenia. Warto też zastanowić się nad opłacalnością danego kroku. Jeżeli wcześniej spłaciliśmy kredyt, korzyści są oczywiste, nieco inaczej może to wyglądać w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia. Wówczas bank może nam naliczyć dodatkowe koszty, które pokryją ich własne straty, a w wysokość kredytu się nie zmieni lub nawet będzie wyższa (wyższe oprocentowanie, dodatkowe prowizje itp.).

Ile czeka się na zwrot ubezpieczenia?

Wiele będzie tutaj zależało od banku i jego procedur, z założenia czas oczekiwania może wynieść jednak od 14 do 30 dni. Warto też w razie potrzeby przypominać o tym, jako że niektóre instytucje finansowe specjalnie przeciągają sprawę i „zapominają”. Należy pamiętać, że roszczenia w związku z odzyskaniem ubezpieczenia z polisy przedawniają się po 3 latach.

jeden komentarz dla “Jak odzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu?”

  1. Ja czekałem bardzo długo, ale było warto. Na końcu najwięcej dała mi sama satysfakcja, że wszystko się już skończyło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.