Kobieta przy komputerze

Obarczenie kredytobiorcy obowiązkiem uiszczania opłaty na poczet umowy ubezpieczenia zabezpieczającej wyłączne interesy banku w sposób szczególny będzie godzić w jego interesy i prawa, a także właśnie w dobre obyczaje….Wyłącznie zapisy nieuzgodnione w sposób indywidualny, niepozwalające konsumentowi na autonomiczne podjęcie decyzji dotyczącej spraw bezpośrednio go dotyczących, a także godzące w jego interesy i dobre obyczaje stanowić będą niedopuszczalne w obrocie postanowienia