Funty na stole

Ubezpieczenia z tytułu niskiego wkładu kredytów hipotecznych są obecnie jednym z topowych tematów związanym z funkcjonowaniem banków w Polsce….Należy przypomnieć, że zgodność z prawem opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu została podważona przez polskie sądy powszechne w wielu wydanych orzeczeniach. ubezpieczenia i bankowość w

Segregator, kalkulator, długopis

Stronami w umowie ubezpieczenia niskiego wkładu są wyłącznie bank i zakład ubezpieczeń….Ze swej istoty idea ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu nie stanowi z góry klauzuli abuzywnej – niedozwolonej, która podlega eliminacji ze stosunków prawnych łączących konsumentów z profesjonalnymi przedsiębiorcami, w tym przypadku bankiem. ubezpieczenia i bankowość w