Dłoń z banknotem

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – rodzaje polis

Przy kredycie hipotecznym bardzo często spotykaną praktyką jest wymaganie przez bank dodatkowego ubezpieczenia. Ma to służyć zarówno ochronie kredytobiorcy, jak i przede wszystkim ochronie interesów instytucji finansowej. Jakie typu polis ubezpieczeniowych można spotkać?

Czemu służy ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym?

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia kredytu hipotecznego, jest zabezpieczeniem interesów banku w celu spłaty zaciągniętego zadłużenia. To duże zobowiązanie, które wiąże się także z niemałym ryzykiem. Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że za kilka lat kredytobiorca nie stanie się osobą niewypłacalną – straci mieszkanie, pracę, zdrowie lub nawet życie, albo nie dojdzie do innych nieszczęśliwych wydarzeń. Banki chcą się chronić przed takimi ewentualnościami, często proponują dodatkowe ubezpieczenie, a te może występować w różnych wersjach.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to nic innego jak zabezpieczenie nałożone na hipotece nieruchomości. Działa tylko tymczasowo, konkretnie do momentu, aż zostanie naniesiony wpis hipoteki do księgi wieczystej. Z tego też powodu najczęściej jest ono obowiązkowe, jako że i tak obowiązuje tylko w przez określony czas. Najczęściej ochroną obejmowany jest okres między podpisaniem umowy kredytowej a wpisem.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to jedno z popularniejszych rozwiązań, konkretnie jednak powinna być tutaj mowa i ubezpieczeniu na wypadek śmierci. Gdy doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego kredytobiorca by zmarł, wówczas obowiązek spłaty zobowiązania bierze na siebie ubezpieczyciel. Oczywiście kwota, jaką pokryje, uzależniona będzie od górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli do sumy, którą się ustaliło przy podpisywaniu umowy.

Ubezpieczenie od utraty pracy i zdolności do pracy

Ponieważ kredyty hipoteczne brane są na wiele lat, trudno określić jak będzie wyglądało nasze życie. Można stracić pracę lub zdrowie, a tym samym także zdolność do spłacania zobowiązania. Gdyby do tego doszło, ubezpieczenie to zezwala na negocjowanie warunków umowy kredytowej, na korzystniejsze, a ubezpieczyciel będzie musiał spłacać kredyt w imieniu kredytobiorcy. Oczywiście najczęściej działa to tylko przez określony czas.

Ubezpieczenie nieruchomości

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości najczęściej ma się na myśli zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wydarzeniami, jak pożar, zalanie czy inne losowe zdarzenia. W tym wypadku wymagana jest także cesja. Gdyby doszło choćby do spalenia nieruchomości, ubezpieczyciel pokryta resztę zobowiązania pozostałą do spłaty.

Ubezpieczenie od niskiego wkładu

Ostatnim typem ubezpieczenia jest te od niskiego wkładu. Nie każdy bank je oferuje i najczęściej decydują się na nie osoby, które nie posiadają odpowiedniej kwoty oszczędności, czyli wymaganych 20% wartości kupowanej nieruchomości. Ubezpieczyciel wówczas pokrywa brakującą część. To jednak z kosztowniejszych polis i najczęściej wiąże się z podwyższeniem wszystkich kosztów kredytu, przynajmniej do momentu aż osiągnie się wymaganą wysokość minimalnego wkładu.

jeden komentarz dla “Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – rodzaje polis”

  1. Z tym ubezpieczeniem pomostowym mają coś zrobić. W Warszawie miesiącami trzeba płacić, bo się sądy nie wyrabiają, a za to konsekwencje ponoszą kredytobiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.