polskie pieniądze

A więc jeszcze raz – jako kredytobiorca płacisz składki na ubezpieczenie, a jeśli przyjdzie co do czego, ubezpieczyciel może od ciebie domagać się zwrotu kwoty, jaką wypłaci kredytodawcy….Jeżeli przestanie płacić raty kredytu, bank będzie mógł zwrócić się do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, natomiast ubezpieczyciel będzie mógł dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty właśnie u kredytobiorcy.

Ludzie ściskający sobie dłonie

Najczęściej kwota ta odpowiada różnicy między tym, czym dysponuje kredytobiorca, a ty, ile wynosi minimalna stawka. Obecnie jest to 20%, jeżeli więc klient ma sumę odpowiadającą 10%, ubezpieczyciel pokrywa pozostałe 10%. Jak działa UNWW?…Jeżeli więc ubezpieczeniu podlegało 10% kwoty, to właśnie ten koszt przejmuje ubezpieczyciel, pozostałe 90% spada na klienta. Nie jest to więc stricte ubezpieczenie według definicji, a raczej dodatkowy koszt kredytu. Ile kosztuje UNWW?

Dłoń z banknotem

Oczywiście kwota, jaką pokryje, uzależniona będzie od górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli do sumy, którą się ustaliło przy podpisywaniu umowy….Nie każdy bank je oferuje i najczęściej decydują się na nie osoby, które nie posiadają odpowiedniej kwoty oszczędności, czyli wymaganych 20% wartości kupowanej nieruchomości. Ubezpieczyciel wówczas pokrywa brakującą część.

Podpisywanie dokumentów

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czyli w skrócie UNWW to oferta, którą banki proponują klientom nieposiadającym wystarczającej kwoty wkładu własnego….Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie przedstawić minimum 20%, możliwe jest pokrycie brakującej kwoty przez ubezpieczenie. W ten sposób dostaje się szansę na uzyskanie kredytu i kupno wymarzonej nieruchomości.