Dłoń z banknotem

Oczywiście kwota, jaką pokryje, uzależniona będzie od górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli do sumy, którą się ustaliło przy podpisywaniu umowy….Nie każdy bank je oferuje i najczęściej decydują się na nie osoby, które nie posiadają odpowiedniej kwoty oszczędności, czyli wymaganych 20% wartości kupowanej nieruchomości. Ubezpieczyciel wówczas pokrywa brakującą część.

Podpisywanie dokumentów

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czyli w skrócie UNWW to oferta, którą banki proponują klientom nieposiadającym wystarczającej kwoty wkładu własnego….Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie przedstawić minimum 20%, możliwe jest pokrycie brakującej kwoty przez ubezpieczenie. W ten sposób dostaje się szansę na uzyskanie kredytu i kupno wymarzonej nieruchomości.

Euro koło dokumentów

W tym przypadku to bank ponosi koszt wkładu własnego wykładając brakującą kwotę za kredytobiorcę. Zabezpieczeniem kredytu jest umowa ubezpieczenie kredytu, którą bank zawiera z towarzystwem ubezpieczeń….W założeniu mechanizm pozwala na udzielenie kredytu hipotecznego w którym kwota kredytu jest zbliżona do wartości kredytowanego przedsięwzięcia, przy czym kredytobiorca nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów wkładu własnego.

Pieniądze, kalkulator, długopis na blacie

W kolejnych latach banki ponownie pobierają opłatę ubezpieczeniową chyba, że w tym czasie spłata kredytu przewyższy kwotę wkładu własnego….W grę wchodzą nie małe pieniądze, gdyż średni koszt składki stanowi około 4% kwoty brakującej do osiągnięcia wkładu minimalnego. Przykładowo.

Biurko

Niejednokrotnie są to kwoty sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych, stąd też gra jest warta przysłowiowej świeczki….Należy pamiętać, że bank poza kwotą główną, która jest przedmiotem sporu, po przegranej sprawie zobowiązany jest również wypłacić klientowi należne odsetki od pobranych opłat a często także koszty zastępstwa procesowego, gdyż klienci banków korzystają z profesjonalnej