Plan domu, lupa i świnka skarbonka

Należy również dysponować przynajmniej minimalnym wkładem własnym. Bywa, że warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej jest wykupienie ubezpieczenia. Jednak czy jest ono obowiązkowe?…Jakie są wymagania przy kredycie hipotecznym objaśnia www.halokredyty.pl, należą do nich m.in. odpowiedni wkład własny czy zdolność kredytowa. Podstawowym kryterium przyznania kredytu hipotecznego jest również wiek kredytobiorcy.

Mężczyzna i kobieta przy komputerze

Banki częstokroć zarabiają na opłatach z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu, preferując własne produkty ubezpieczeniowe, które są drogie i nieadekwatne do przerzucanych na klienta kosztów. § 4….Co gorsze, w przypadku narzucania obowiązku opłacenia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przerzuca on całkowicie ciężar kosztu ubezpieczenia na klienta, nie dając mu jakiegokolwiek ekwiwalentu w zamian, jako że uposażonymi stronami są bank i towarzystwo