Zapłata kartą przez zbliżenie

Wybór drukarki fiskalnej będzie uzależniony przede wszystkim od potrzeb, jakie ma firma. Rodzaj prowadzonej działalności ma więc niemały wpływ, tak samo jak jej wielkość, a także liczba i usług towaru do zarejestrowania.